Monday, June 17, 2019
Select the search type
  • Site
  • Web
Search
جشن استقبال از بهار کانون مادر و کودک و کانون هنرهای نمایشی روز19 اسفند ماه 94
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\adl-za در 3/9/2016 7:14:29 PM


جشن استقبال از بهار کانون مادر و کودک و کانون هنرهای نمایشی

روز19 اسفند ماه 94 جشن استقبال از بهار با موضوعیت آسمان آبی، زمین پاک با اجرای تئاتر، مسابقه و مشارکت بیش از صد نفر از مادران و کودکان در سرای محله سعادت آباد انجام شد.

در این مراسم که با هنرمندی کانون هنرهای نمایشی سرای محله سعادت آباد انجام شد، هنرمندان تئاتر کودک سرای محله ضمن اجرای نمایش به آموزشهای مدیریت پسماند، زمین پاک و تغذیه در ایام تعطیلات عید پرداختند. این برنامه مورد استقبال شدید خانواده ها قرار گرفت.

 print
rating
  Comments


Category
بازدید از باغ ملی گیاه شناسی اردیبهشت 1398
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\a.tajik در 6/3/2019 8:33:14 AM

ادامه مطلب...


ستاد گردشگری معاونت اجتماعی منطقه 2 در نوروز 98
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\a.tajik در 4/22/2019 12:43:15 PM

ادامه مطلب...


مديريت شهري در خدمت آسماني­ها بهار 1396
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\a.tajik در 4/3/2017 2:37:51 PM

ادامه مطلب...


منطقه 2 به استقبـال بهـار 96 مي رود.
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\a.tajik در 4/3/2017 2:28:24 PM

ادامه مطلب...


رونـق گردشگـري نـوروزي منطقـه دو فروردین 1396
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\a.tajik در 4/3/2017 2:13:01 PM

ادامه مطلب...


Copyright by Tehran Municipality